Datganiad / Statement

Y mae’r gwrthdaro trefol a diwylliannol sydd o gylch Caerdydd ymhell o ardal fy magu ar Ynys Môn. Mae fy ngwaith yn herio’r gwirionedd a’r delfrydau hyn drwy ddadelfennu esthetig bob dydd y ddinas i’w graidd o fewn geometreg, gwead a lliw. Felly gofynnaf yn sgîl hynny – ai cariad at yr hyn a welir sy’n ennyn perthyn, ynteu berthyn i hynny sy’n peri i rywun garu’r hyn a wêl? 

Cyd-destun deuol y trefol a’r gwledig yw symbyliad fy ngwaith peintio, cerfweddu a darlunio sy’n deillio o ddull tangiadol o weithio, a ysgogir gan ystyried deupen gwrthgyferbyniol y ddau le. Gwaith yr esgorwyd arno yn y byd hwn yw, wedi’i droi’n gelfyddyd haniaethol i glirio llinellau, siapiau a gweadau, yn erfyn am hanfod tu hwnt i eiriau perthyn, a thrwy ymbil ar hynny deisyfu i gael ei ystyried yn ehangach.

 

The conflicting urban and cultural surroundings of Cardiff are far from where I grew up in Ynys Môn. My work challenges these realities and ideals by stripping down everyday aesthetics to the core within geometry, texture and colour. In this spirit I ask - is it a love for what one sees that creates a sense of belonging, or is it a sense of belonging that makes one feel love for what one sees?

This dualistic context of urban and rural is the impetus of my practice, with paintings, reliefs and drawings emerging out of a tangential approach, driven by a concern with the polar opposites of both places. The works are borne of this world, abstracted to clean lines, shapes and textures, hunting for the ineffable essence of belonging, and through imploring this issue to be considered in wider terms.

 

Rhys Aneurin, Awst / August 2017