milltir sgwar y byd (2012-)

Prosiect darlunio parhaol ydi Milltir Sgwar y Byd sy'n archwilio ac yn adlewyrchu yr holl wahanol ddiwyllianau sy'n cyd-fyw yn Grangetown, Caerdydd.

Disgrifiodd y ddiweddar hanesydd Dr John Davies Grangetown fel "Milltir Sgwar y Byd" i fynegu pa mor amrywiol ydi'r ardal o ran iaith, lliw, crefydd, bwydydd a diwylliant yn gyffredinol. Fy nod yn y briosect hon ydi nid yn unig i adlewyrchu'r rhinweddau yma wrth gadw'n onest i'r testyn, ond hefyd mynegu balchder yn y ffordd mae gymaint o ddiwyllianau yn gallu cyd-fyw. Mae'r casgliad hefyd yn plethu mewn i brif-destyn fy ngwaith sef perthyn, a dod i dermau gyda amgylchedd yr ardal yr ydwyf yn bellach yn ei alw'n gartref. 

Milltir Sgwar y Byd (World Square Mile) is a continuous illustrated project which focuses upon the varying multi-cultural community of Grangetown, Cardiff. 

The late historian Dr John Davies described Grangetown as "Milltir Sgwar y Byd" to express how varying the area is within language, race, religion, food and culture. My aim in this project is not only to reflect this by staying true to the subject matter, but also to express pride in the way that so many different cultures can co-exist in a close community. This collection also ties into the main topic of my work, which is belonging, and understanding further the environment of the place which I now call home.