/* Four Six is a theme by realvermin. Please don't remove credit! */ Rhys Aneurin

Rhys Aneurin

DARLUNYDD // ILLUSTRATOR
CAERDYDD // CARDIFF
rhysaneurin@hotmail.co.uk GOFYNNWCH // ASK

Dyma glawr ddaru mi ddarlunio at albym cyntaf Endaf Gremlin, band rwyf yn ran ohono gyda Mei Gwynedd (Sibrydion), Dylan Hughes (Race Horses), Dafydd Hughes (Cowbois Rhos Botwnnog) a Osian Huw Williams (Candelas). Allan nawr yn eich siopau recordiau lleol, ac ar gael ar-lein fama ***********************************************************************************************Here’s the cover for the debut album of Endaf Gremlin, a side project band that I created along with Mei Gwynedd (Sibrydion), Dylan Hughes (Race Horses), Dafydd Hughes (Cowbois Rhos Botwnnog) and Osian Huw Williams (Candelas). Out now in your local record stores and available online here

Dyma glawr ddaru mi ddarlunio at albym cyntaf Endaf Gremlin, band rwyf yn ran ohono gyda Mei Gwynedd (Sibrydion), Dylan Hughes (Race Horses), Dafydd Hughes (Cowbois Rhos Botwnnog) a Osian Huw Williams (Candelas). Allan nawr yn eich siopau recordiau lleol, ac ar gael ar-lein fama

***********************************************************************************************

Here’s the cover for the debut album of Endaf Gremlin, a side project band that I created along with Mei Gwynedd (Sibrydion), Dylan Hughes (Race Horses), Dafydd Hughes (Cowbois Rhos Botwnnog) and Osian Huw Williams (Candelas). Out now in your local record stores and available online here

Yn y misoedd diwethaf, rwyf wedi bod yn darlunio tuag at “Un Stribedyn Bach”, cyfrol cyntaf y Prifardd Rhys Iorwerth. Rwyf wedi cyd-weithio gyda Rhys sawl gwaith o’r blaen ar wahanol beth (fel welwch chi wrth fynd nôl trwy archifoedd yr wefan hon), a pleser ac anrhydedd oedd cael fy ngofyn i ddarlunio cerddi o’i gasgliad cyntaf anhygoel. Allan nawr, wedi’i gyhoeddi gan Gwasg Carreg Gwalch. ************************************************************************************************Here is the cover I illustrated for the bard Rhys Iorwerth’s first volume, “Un Stribedyn Bach” (“One Tiny Strip”). I have worked with Rhys several times before (as you will see by wondering past posts on this site) and it was a pleasure and honour to be asked to draw some of his excellent works. Available now, published by Gwasg Carreg Gwalch.

Yn y misoedd diwethaf, rwyf wedi bod yn darlunio tuag at “Un Stribedyn Bach”, cyfrol cyntaf y Prifardd Rhys Iorwerth.
Rwyf wedi cyd-weithio gyda Rhys sawl gwaith o’r blaen ar wahanol beth (fel welwch chi wrth fynd nôl trwy archifoedd yr wefan hon), a pleser ac anrhydedd oedd cael fy ngofyn i ddarlunio cerddi o’i gasgliad cyntaf anhygoel.
Allan nawr, wedi’i gyhoeddi gan Gwasg Carreg Gwalch.

************************************************************************************************
Here is the cover I illustrated for the bard Rhys Iorwerth’s first volume, “Un Stribedyn Bach” (“One Tiny Strip”).
I have worked with Rhys several times before (as you will see by wondering past posts on this site) and it was a pleasure and honour to be asked to draw some of his excellent works. Available now, published by Gwasg Carreg Gwalch.

CASGLIAD CARDIAU NADOLIG 2013 - NIFER CYFYNGEDIG o 25

Byddaf y gaeaf hon, am y tro cyntaf, yn rhyddhau casgliad arbennig o gardiau celf Nadolig. O fewn pecyn bydd y 5 cardyn (wedi’u rhifo), yn dod gyda amlenni a wedi’u lapio mewn rhuban coch nadoligaidd. Byddent ar gael o wythnos nesaf ymlaen, am £15 y pecyn (+P&P, os nad ydych yng Nghaerdydd!).

Sgenai ddim siop ar-lein cweit eto, felly ER MWYN RHAG-ARCHEBU EICH CARDIAU, E-BOSTWICH:  rhysaneurin@hotmail.co.uk (trosglwyddiad banc)

Gyntaf i’r felin cofiwch, a dim ond 25 pecyn sydd ar gael! x

*********************************************************************************************

Octopws / Octopus - (Comisiwn bersonol / Personal Commission)

Octopws / Octopus - (Comisiwn bersonol / Personal Commission)

Brasluniau o Sili
Quick sketches from Sully

Braslun sydyn o hên ddyn yn y orsaf bysiauQuick sketch of old man i bus station

Braslun sydyn o hên ddyn yn y orsaf bysiau
Quick sketch of old man i bus station

Darlun sydyn o ardd Chapter, Treganna
Quick drawing of the garden in Chapter, Canton

Darlun sydyn o ardd Chapter, Treganna

Quick drawing of the garden in Chapter, Canton

Double Denim 14/08/13

Double Denim 14/08/13

Dyma boster at noson yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yn dathlu rhai o lenyddwyr mwyaf o ardal Dinbych. Nos Fawrth, 6ed o Awst. Line-up anhygoel. Cerwch! 

Dyma boster at noson yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yn dathlu rhai o lenyddwyr mwyaf o ardal Dinbych. Nos Fawrth, 6ed o Awst. Line-up anhygoel. Cerwch! 

24/07/13

24/07/13

Dyma y poster ddaru mi ei ddarlunio tuag at gig y triawd gwerinnol Plu yng Nghlwb Ifor Bach ar y 7fed o Orffennaf. Yn cefnogi bydd Gildas ag Aled Rheon. Here’s the poster I created for folk trio Plu’s gig in Clwb Ifor Bach on friday the 12th of July. Supporting will be Gildas, Aled Rheon.

Dyma y poster ddaru mi ei ddarlunio tuag at gig y triawd gwerinnol Plu yng Nghlwb Ifor Bach ar y 7fed o Orffennaf. Yn cefnogi bydd Gildas ag Aled Rheon

Here’s the poster I created for folk trio Plu’s gig in Clwb Ifor Bach on friday the 12th of July. Supporting will be Gildas, Aled Rheon.

MAP TAFWYL 2013 MAPDyma’r map ddaru mi greu at Ffair Tafwyl, gwyl sy’n dathlu holl agweddau wahanol o ddiwylliant yr iaith Gymraeg o fewn Caerdydd. Mae’n cymryd lle dydd sadwrn yma yn y Castell, ac mae o am ddim i bawb. Dewch yn llu!Here’s a map I created for Tafwyl, a festival celebrating the Welsh language and its culture within the capital. It takes place this saturday in Cardiff Castle, and it’s free for all. Go on! 

MAP TAFWYL 2013 MAP

Dyma’r map ddaru mi greu at Ffair Tafwyl, gwyl sy’n dathlu holl agweddau wahanol o ddiwylliant yr iaith Gymraeg o fewn Caerdydd. Mae’n cymryd lle dydd sadwrn yma yn y Castell, ac mae o am ddim i bawb. Dewch yn llu!

Here’s a map I created for Tafwyl, a festival celebrating the Welsh language and its culture within the capital. It takes place this saturday in Cardiff Castle, and it’s free for all. Go on! 

10/06/13

10/06/13

Fy mhosteri at daith y band Endaf Gremlin, cyfuniad o 5 cerddor o wahanol grwpiau yn dod at eu gilydd. Fyddi’n lot o hwyl dwi’n tybio!