/* Four Six is a theme by realvermin. Please don't remove credit! */ Rhys Aneurin

Rhys Aneurin

DARLUNYDD // ILLUSTRATOR
CAERDYDD // CARDIFF
rhysaneurin@hotmail.co.uk GOFYNNWCH // ASK

CASGLIAD CARDIAU NADOLIG 2013 - NIFER CYFYNGEDIG o 25

Byddaf y gaeaf hon, am y tro cyntaf, yn rhyddhau casgliad arbennig o gardiau celf Nadolig. O fewn pecyn bydd y 5 cardyn (wedi’u rhifo), yn dod gyda amlenni a wedi’u lapio mewn rhuban coch nadoligaidd. Byddent ar gael o wythnos nesaf ymlaen, am £15 y pecyn (+P&P, os nad ydych yng Nghaerdydd!).

Sgenai ddim siop ar-lein cweit eto, felly ER MWYN RHAG-ARCHEBU EICH CARDIAU, E-BOSTWICH:  rhysaneurin@hotmail.co.uk (trosglwyddiad banc)

Gyntaf i’r felin cofiwch, a dim ond 25 pecyn sydd ar gael! x

*********************************************************************************************

Octopws / Octopus - (Comisiwn bersonol / Personal Commission)

Octopws / Octopus - (Comisiwn bersonol / Personal Commission)

Brasluniau o Sili
Quick sketches from Sully

Braslun sydyn o hên ddyn yn y orsaf bysiauQuick sketch of old man i bus station

Braslun sydyn o hên ddyn yn y orsaf bysiau
Quick sketch of old man i bus station

Darlun sydyn o ardd Chapter, Treganna
Quick drawing of the garden in Chapter, Canton

Darlun sydyn o ardd Chapter, Treganna

Quick drawing of the garden in Chapter, Canton

Double Denim 14/08/13

Double Denim 14/08/13

Dyma boster at noson yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yn dathlu rhai o lenyddwyr mwyaf o ardal Dinbych. Nos Fawrth, 6ed o Awst. Line-up anhygoel. Cerwch! 

Dyma boster at noson yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yn dathlu rhai o lenyddwyr mwyaf o ardal Dinbych. Nos Fawrth, 6ed o Awst. Line-up anhygoel. Cerwch! 

24/07/13

24/07/13

Dyma y poster ddaru mi ei ddarlunio tuag at gig y triawd gwerinnol Plu yng Nghlwb Ifor Bach ar y 7fed o Orffennaf. Yn cefnogi bydd Gildas ag Aled Rheon. Here’s the poster I created for folk trio Plu’s gig in Clwb Ifor Bach on friday the 12th of July. Supporting will be Gildas, Aled Rheon.

Dyma y poster ddaru mi ei ddarlunio tuag at gig y triawd gwerinnol Plu yng Nghlwb Ifor Bach ar y 7fed o Orffennaf. Yn cefnogi bydd Gildas ag Aled Rheon

Here’s the poster I created for folk trio Plu’s gig in Clwb Ifor Bach on friday the 12th of July. Supporting will be Gildas, Aled Rheon.

MAP TAFWYL 2013 MAPDyma’r map ddaru mi greu at Ffair Tafwyl, gwyl sy’n dathlu holl agweddau wahanol o ddiwylliant yr iaith Gymraeg o fewn Caerdydd. Mae’n cymryd lle dydd sadwrn yma yn y Castell, ac mae o am ddim i bawb. Dewch yn llu!Here’s a map I created for Tafwyl, a festival celebrating the Welsh language and its culture within the capital. It takes place this saturday in Cardiff Castle, and it’s free for all. Go on! 

MAP TAFWYL 2013 MAP

Dyma’r map ddaru mi greu at Ffair Tafwyl, gwyl sy’n dathlu holl agweddau wahanol o ddiwylliant yr iaith Gymraeg o fewn Caerdydd. Mae’n cymryd lle dydd sadwrn yma yn y Castell, ac mae o am ddim i bawb. Dewch yn llu!

Here’s a map I created for Tafwyl, a festival celebrating the Welsh language and its culture within the capital. It takes place this saturday in Cardiff Castle, and it’s free for all. Go on! 

10/06/13

10/06/13

Fy mhosteri at daith y band Endaf Gremlin, cyfuniad o 5 cerddor o wahanol grwpiau yn dod at eu gilydd. Fyddi’n lot o hwyl dwi’n tybio!

Braslun o ddyn y byddaf yn aml yn ei weld ar y stryd, yn disgwyl am lifft. Mae o yn o leia deg munud yn gynnar bob tro. 
Sketch of a man who I see often on the street waiting for a lifft. He is always at least ten minutes early every time. 

Braslun o ddyn y byddaf yn aml yn ei weld ar y stryd, yn disgwyl am lifft. Mae o yn o leia deg munud yn gynnar bob tro. 

Sketch of a man who I see often on the street waiting for a lifft. He is always at least ten minutes early every time. 

Dyma’r poster ddaru mi ddarlunio at Sesiwn Fawr Dolgellau 2013, a fydd yn cymryd lle rhwng y 19eg a’r 21ain o Orffennaf. Here’s the poster I created for Sesiwn fawr Dolgellau 2013, which will take place between the 19th and 21st of July. 

Dyma’r poster ddaru mi ddarlunio at Sesiwn Fawr Dolgellau 2013, a fydd yn cymryd lle rhwng y 19eg a’r 21ain o Orffennaf. 

Here’s the poster I created for Sesiwn fawr Dolgellau 2013, which will take place between the 19th and 21st of July.