RhysAneurinGanOwainRhysLewis

amdano / about

Ganwyd Rhys Aneurin ym Mangor yn 1989, a chafodd ei fagu yn Llanfairpwllgwyngyll, Ynys Môn. Ar ôl cwblhau ei addysg yn Ysgol David Hughes, Porthaethwy, fe dreuliodd flwyddyn yn cwblhau ei gwrs celf sylfaenol yng Ngholeg Menai, Bangor. Aeth wedyn i lawr i astudio Darlunio yn Athrofa Celf a Dylunio Caerdydd, lle graddiodd yn 2011. 

Symudodd Aneurin yn barhaol i Grangetown, Caerdydd yn fuan wedi iddo raddio, lle mae'n gweithio a byw hyd heddiw.

Mae bod yn frodor balch o Fôn sy'n byw yn y brifddinas yn ganolog i’w waith wrth iddo geisio trafod yr agweddau, cwestiynau a theimladau sy’n codi o’r testun o berthyn. 

 

Rhys Aneurin was born in Bangor, North Wales in 1989. Raised in Llanfairpwllgwyngyll, Ynys Môn and educated in Ysgol David Hughes Porthaethwy, he spent a year completing the renowned art foundation course in Coleg Menai, Bangor. He later graduated in Illustration in UWIC, Cardiff. 


Following his graduation, Aneurin moved perminantely to Grangetown, Cardiff, where he still works and resides. He has exhibited work in numerous establishments across Wales. 


Being a proud native of Ynys Môn yet living in the capital is central to Aneurin's work, as he ponders the numerous aspects, questions and feelings that arise through his main topic of belonging. 

 

 

(Llun / Photo : Owain Rhys Lewis, 2016)