/* Four Six is a theme by realvermin. Please don't remove credit! */ Rhys Aneurin

Rhys Aneurin

DARLUNYDD // ILLUSTRATOR
CAERDYDD // CARDIFF
rhysaneurin@hotmail.co.uk GOFYNNWCH // ASK

Y strydoedd sydd yn gysur i mi
yw’r rhai sydd hefyd yn fy nghymysgu

Y strydoedd sydd yn gysur i mi

yw’r rhai sydd hefyd yn fy nghymysgu