/* Four Six is a theme by realvermin. Please don't remove credit! */ Rhys Aneurin

Rhys Aneurin

DARLUNYDD // ILLUSTRATOR
CAERDYDD // CARDIFF
rhysaneurin@hotmail.co.uk GOFYNNWCH // ASK

YR ODS EP 


Yn mis Tachwedd 2010, rhyddhawyd Yr Ods eu EP cyntaf - fel y gwaith celf, fe ddewiswn ni baentiad fe wnes ei greu ryw 3 mlynedd yn ol yng Nghleg Menai. Mae’r darn ei hun wedi cael ei hen ddinistrio ers tro, ond yn lwcus, cafodd ei adfywio ar y clawr. 

O be dwi’n ei weld, mae’r ymateb i’r clawr wedi bod yn un cymysglyd (“be ydio?”) - sef yr union be oedd yr ymateb pan arddangoswyd y darn yn 2008. Gwych :-)

'YR ODS EP', AR GAEL AR SADWRN.COM AG iTUNES NAWR!

******************************************************************************************

In November 2010, my band Yr Ods released the first EP. For the cover art, we used an old painting I had done about 3 years ago during my year at Coleg Menai. The original piece has long been destroyed, but luckily, it’s been revived by the cover. 

From what I see, the reaction to the cover has been one of confusion (“what is it?”) - very much like the reaction it had when it was exhibited in 2008!

'YR ODS EP', AVAILABLE AT SADWRN.COM AND iTUNES NOW!