/* Four Six is a theme by realvermin. Please don't remove credit! */ Rhys Aneurin

Rhys Aneurin

DARLUNYDD // ILLUSTRATOR
CAERDYDD // CARDIFF
rhysaneurin@hotmail.co.uk GOFYNNWCH // ASK

Dyma’r poster gena i a Rhys Iorwerth “Canllaw hollgynhwysiol i alluogi gweithwyr a chyfiethwyr Cymraeg i oroesi ym myd cyhoeddus yr unfed ganrif ar hugain” Does dim ond 50 wedi’u creu, gyda phob un wedi’i llofnodi gan Rhys a finna, ac wedi’u rhoi mewn tiwb wedi’i rhifo.  

Dyma’r poster gena i a Rhys Iorwerth “Canllaw hollgynhwysiol i alluogi gweithwyr a chyfiethwyr Cymraeg i oroesi ym myd cyhoeddus yr unfed ganrif ar hugain”

Does dim ond 50 wedi’u creu, gyda phob un wedi’i llofnodi gan Rhys a finna, ac wedi’u rhoi mewn tiwb wedi’i rhifo.