/* Four Six is a theme by realvermin. Please don't remove credit! */ Rhys Aneurin

Rhys Aneurin

DARLUNYDD // ILLUSTRATOR
CAERDYDD // CARDIFF
rhysaneurin@hotmail.co.uk GOFYNNWCH // ASK

Darlun cyflym o bobl ar stryd Cornwall, Grangetown Quick drawing of people on Cornwall Street, Grangetown  30/7/12

Darlun cyflym o bobl ar stryd Cornwall, Grangetown 
Quick drawing of people on Cornwall Street, Grangetown  

30/7/12