/* Four Six is a theme by realvermin. Please don't remove credit! */ Rhys Aneurin

Rhys Aneurin

DARLUNYDD // ILLUSTRATOR
CAERDYDD // CARDIFF
rhysaneurin@hotmail.co.uk GOFYNNWCH // ASK

Dyma gyfres o frasluniau rwyf wedi bod yn gweithio arnynt, yn seliedig ar gerdd doniol y Prifardd Rhys Iorwerth "Canllaw hollgynhwysiol i alluogi gweithwyr a chyfiethwyr Cymraeg i oroesi ym myd cyhoeddus yr unfed ganrif ar hugain".
Rydwyf i a Rhys wedi bod yn cyd-weithio ar boster o’r gerdd, a fydd yn cael ei werthu yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mro Morgannwg.

Here is a series of quick sketches I have been working on, based upon the poet Rhys Iorwerth’s humorous piece¬†"Canllaw hollgynhwysiol i alluogi gweithwyr a chyfiethwyr Cymraeg i oroesi ym myd cyhoeddus yr unfed ganrif ar hugain" (which translates to something like “A guide to enable Welsh language workers and translaters in the public world of the twenty first century”).
Rhys and I have been collaborating on a poster of this poem, which will be for sale at the National Eisteddfod in the Vale of Glamorgan.